Hopeakodon yhteisö

Hopeakoto tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista, hoitoa ja kuntoutusta ikäihmisille.

Hopeakoto luo toimivan, esteettömän, viihtyisän sekä turvallisen asumisympäristön moniammatillisen henkilöstön tukemana. Tavoitteena on asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen. Tämä mahdollistuu osallisuuden, toiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta sekä toimintakykyä tukevan työotteen avulla.

Hyvän ja hoitavan ympäristön avulla tähdätään vain tarkoituksenmukaiseen lääkehoitoon. Asiakkaat osallistetaan itse oman hoidon suunnitteluun. Hyvällä hoidolla ja palvelulla huomioidaan asiakkaan sekä omaisten ja lähipiirin odotukset.

 

Asiakkaalle

Ulkoilu, terveellinen kotiruoka, aktiivinen toiminta sekä elämykset ovat meillä osa jokaista päivää.

Lue lisää

Henkilöstö

Meillä jokaisen erityisosaaminen antaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

Lue lisää

Tilat

Hopeakodon tilat ovat esteettömät ja tarjoavat asunnon 28 asiakkaalle.

Lue lisää