HopeakoDON Yhteisö

Hopeakoto tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, hoitoa ja kuntoutusta ikäihmisille.

Hopeakoto luo toimivan, esteettömän, viihtyisän sekä turvallisen asumisympäristön moniammatillisen henkilöstön tukemana. Tavoitteena on asukkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen. Tämä mahdollistuu osallisuuden, toiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta sekä toimintakykyä tukevan työotteen avulla.

Hyvän ja hoitavan ympäristön avulla tähdätään vain tarkoituksenmukaiseen lääkehoitoon. Asukkaat osallistetaan itse oman hoidon suunnitteluun. Hyvällä hoidolla ja palvelulla huomioidaan asukkaan sekä omaisten ja lähipiirin odotukset.

Tilat

Hopeakodon tilat ovat esteettömät ja tarjoavat asunnon 28 asiakkaalle.

Lue lisää

Henkilöstö

Meillä jokaisen erityisosaaminen antaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

Lue lisää

Asiakkaalle

Ulkoilu, terveellinen kotiruoka, aktiivinen toiminta sekä elämykset ovat meillä osa jokaista päivää.

Lue lisää