Palvelut


Asumispalvelut

Hopeakodossa ikääntyneiden kanssa työskentelyn tavoitteena on aktivoida heitä toimintakykyä ylläpitävällä työotteella. Henkilöstö arvioi päivittäin heidän terveyttään ja toimintakykyään, jotta pystymme kokonaisvaltaisesti ottamaan huomioon asiakkaiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja näin vaikuttamaan heidän elämänlaatuunsa.

Annamme tukea ja ohjausta

Tuemme ikääntyneiden omatoimisuutta, emme tee asioita heidän puolestaan, joihin he itse pystyvät, vaan annamme tukea, ohjausta ja aikaa itsenäiseen suoriutumiseen. Elämän aikana suurin osa palvelutarpeista sijoittuu elämänkaaren loppupäähän. Kodinomaisuus, turvallisuus ja hoidon jatkuvuus ovat turvallisuustekijöitä. Jokaisen ikääntyneen kohdalla hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja sitä arvioidaan tarvittaessa ja puolivuosittain.

Henkilökunta ja arvot

Hopeakodon henkilökunta koostuu alan ammattilaisista, jotka työskentelevät arvojen mukaisesti.

Lue lisää
Asumispalvelut
Hopeakodolle on myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti

laadukasta toimintaa

”Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme”.

Toiminta on ISO 9001:2015 sertifioitua

VIRKISTYSTOIMINTA

Hopeakodossa voit osallistua omien mieltymystesi mukaan erilaisiin ryhmiin, joita järjestetään meillä tai talon ulkopuolella. Päivittäin ohjelmassa on erilaisia pelejä, vierailevia esiintyjiä tai muuta mukavaa yhdessä tekemistä. Meillä on kuntosali, jossa on mahdollisuus ohjattuun kuntoiluun. Monitoimihallissa on myös mahdollisuus pelata pingistä ja biljardia.

Harrastamme matkailua ympäri vuoden lähiympäristössä ja mahdollisuuksien mukaan muualla kotimaassa. Näitä ovat mm. vastuuhoitajan kanssa tehtävät kesäretket. Käytössämme on myös huvila  Haukiranta.

Intervallihoito

Meille voit tulla myös lyhytaikaiselle hoitojaksolle kuntoutumaan omaisen loman ajaksi tai kotona pärjäämisen tueksi. Hoitojakson pituus ja jaksot sovitaan jokaisen asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Kotiuttamisvalmennus

Kotiuttamisvalmennuksen tarkoituksena on valmentaa asiakasta selviytymään kotona sairauden tai vamman jälkeen sairaalajakson päätyttyä ennen varsinaista kotiutumista omaan kotiin.

Haluatko lisätietoa palveluistamme?