Hopeakodon palvelulupaukset


Mitä palveluita tarjoamme? Mitä on hyvä palvelu?

Hopeakodon palvelulupaukset kuvaavat sitä, miten toteutamme asiakaslähtöistä palvelua. ”Sinulle omaa elämää”-tunnuslauseemme kuvastaa arvomaailmaamme, asiakkaidemme kunnioittamista ja tasa-arvoisuutta. Nämä asiat huomioimalla uskomme, että asiakkaamme on meillä oman elämänsä päähenkilö.


Hopeakodon tilat

HoviAsunto


Tilat ovat esteettömät. Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota valaistukseen, elämystekniikkaan kuten kuva- ja äänimaailmaan sekä turvallisuuteen. Asunto sisustetaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen toiveidensa mukaisesti. Suurimmassa osassa asunnoista on oma terassi.

Hopeakodon pihapiiri mahdollistaa pihapelien pelaamisen

HoviKunto


Ympäristömme tarjoaa upeat mahdollisuudet aktiiviseen liikkumiseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Piha-alueemme on iso, turvallinen ja se on suunniteltu virikkeellistä kuntoilua silmällä pitäen. Asiakkaillamme on käytössään fysioterapeutin asiantuntemus.

HoviMenu

HoviMenu


Terveellinen ja monipuolinen kotiruoka on tärkeä osa elämää. Arvostamme lähiruokaa ja siksi hankimme raaka-aineet lähialueelta. Ateriat valmistetaan Hopeakodon omassa keittiössä. Kokkimme laatimissa ruokalistoissa huomioidaan asiakkaan toiveet, erityisruokavaliot, merkkipäivät ja juhlapyhät.

Turvallisuus on meille erittäin tärkeää

HoviTerveys


Asiakkaalle laaditaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Hoidamme lääkehuollon ja huolehdimme terveydentilan seurannasta. Toimintakykyä ja hyvinvointia edistetään nykyaikaisella ja ammattitaitoisella hoitotyöllä sekä toimintakykyä tukevalla työotteella.

Hopeakodossa tuemme ikääntyneiden omatoimisuutta

HoviVireys


Viikkomme koostuu erilaisista toimintaryhmistä, vierailuista, virkistystapahtumista ja arjen toiminnoista. Hopeakodosta saa myös parturi/kampaaja-, jalkahoitaja- ja hierontapalveluita. Aktiviteettimme on suunniteltu kaikille yhteisöllisyyttä lisääväksi toiminnaksi.

HoviReissu

HoviReissu


Meillä asiakkaat kokevat elämyksiä: järjestämme säännöllisesti ostos- ja huvimatkoja, kuten retkiä ja laivaristeilyjä asiakkaidemme toivomusten mukaisesti. Vuosittainen kesäretki ja kotiseuturetket ovat myös mieluisia.

HoviTurva

HoviTurva


Hopeakodossa on turvallinen ja inspiroiva ympäristö. Meillä on ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito. Jokaisella asiakkaalla on vastuuhoitaja, jonka kanssa on tuttua ja turvallista hoitaa asioita sekä arjen rutiineja. Myös ystävät ja omaiset ovat tärkeitä kumppaneita.

Hopeakodon yhteisö

HoviYhteisö


Kokoonnumme viikoittain keskustelemaan yhteisistä asioista. Kaikilla on mahdollisuus osaltaan vaikuttaa. Vietämme yhdessä syntymäpäiviä Hopeakodossa ja aikaa Haukirannan mökillä. Omaistenpäivä on perinteisesti elokuussa ja yhteinen Puurojuhla joulukuussa.